Christian Vind
33 sekunder fra videoen “Enter the loop”, 2014. Varighed i alt 38,08 minutter.